Державними інспекторами Управління з контролю протягом І кварталу 2018 року, у  відповідності до виданих наказів про здійснення заходів державного контролю проведено 110перевірок дотримання вимог земельного законодавства під час використання та надання земельних ділянок на площі 5,513 тис. га.  В результаті здійснення заходів державного контролю виявлено 33  порушення  вимог земельного законодавства на площі 52 га, усунуто  3  порушення  вимог земельного законодавства на площі близько 4  га, з них 4  земельні ділянки повернуто державі.

З метою усунення виявлених порушень, видано 33 приписи на площі 52 га, з них повторних приписів  7 на площі 5 га, складено 33 протоколи на площі 51 га про адміністративне правопорушення та винесено 26 постанов про накладення адміністративного стягнення на суму 5,78 тис. грн. та сплачено у добровільному порядку  23  штрафи на суму  5,27 тис. грн.

За результатами вищевказаних перевірок розраховано розмір шкоди, заподіяної територіальній громаді внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) на суму більше  107  тис. грн. (26 нарахувань). Шкоду по 20 випадках в розмірі 52 тис. грн. сплачено у добровільному порядку.

Перевірено 833 рішення  (розпоряджень, наказів) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з яких 80  рішень виявлено прийнятими з порушеннями.

Направлено 80 клопотань до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади про приведення у відповідність із законодавством, прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

За виявленими порушеннями, по 2 перевірках  матеріали направлено до  правоохоронних органів для вжиття заходів реагування щодо повернення земельних ділянок державі, в тому числі для проведення заходів по встановленню осіб, які вчинили порушення.