Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками й користувачами.

Державна реєстрація земельної ділянки – внесення до Державного земельного кадастру передбачених Законом України «Про Державний земельний кадастр» відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Заява в електронній формі – заява про отримання відомостей із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується й подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр і знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації та зберігається за нею протягом усього часу існування.

Стан ведення Державного земельного кадастру.Підсумки роботи за 2019 рік

Інформація з ведення Державного земельного кадастру на території Чернігівської області станом на 03.08.2018

Стан ведення Державного земельного кадастру.Підсумки роботи за 2017 рік