Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській  області упродовж 1 кварталу 2024   року опрацювали  64 запити, що подані з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Найчастіше такою інформацією цікавилися громадяни – 39 запитів, або  61 % від загальної кількості. Від юридичних осіб надійшло 10  запитів, від  місцевих рад – 15.

Переважна більшість запитів  надходили  засобами електронного зв’язку –55, поштою надіслано 4 запити, направлено через  Держгеокадастр – 5

       Запити стосувалися наступних питань: про надання  документації з землеустрою; про надання копії технічної документації; про надання завіреної копії державного акту; про надання витягу про НГО земельної ділянки; стосовно надання інформації про земельні ділянки, які не надані у користування; щодо надання документації із землеустрою (матеріалів), яка включена до Державного фонду документації із землеустрою; та ін.

     За запитами, що надійшли на адресу Головного управління Держгеокадастру  у Чернігівській області, запитувачам надано вичерпні відповіді та роз’яснення у  визначені  законом терміни. 

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

На вебсайті Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській  області розміщена електронна форма для подання запиту на публічну інформацію.