З початку 2021 року до Головного управління Держгеокадастру у  Чернігівській області надійшло 62 запити на отримання публічної інформації,  з яких надійшли   поштою  –  34, електронною поштою – 21 ,  через Держгеокадастр – 7.

Фізичні особи  надіслали  61  запит,  юридичні  особи – 1  запит, ще 1 запит адійшов  від громадських об’єднань.

Запити стосувалися наступних питань: про надання інформації  щодо отримання земельних ділянок;  про надання інформації щодо вільних земельних ділянок на території Чернігівської  області; щодо наданні копії документу; про надання інформації про наявність земель державної та комунальної власності, які можуть бути використані під забудову житлового будинку; щодо відомостей, чи відноситься запитувана земельна ділянка до розпайованих земель; про надання інформації щодо земельних ділянок, які були зарезервовані для учасників АТО та передані у комунальну власність відповідної територіальної громади у розрізі районів; та ін.

  На всі запити надано відповідні роз’яснення в терміни, визначені чинним законодавством.

Запити на публічну інформацію подаються на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації». Публічна інформація відповідно до статті 1 цього Закону – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Довідково

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів об’ємом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено  наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України  від 20.12.2016 № 555 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат».

На сайті Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській  області розміщена електронна форма для подання запиту на публічну інформацію.