Публічна інформація відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

З  початку року до   Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській  області надійшли  10 запитів  на публічну інформацію, з яких  2 запити  надійшло у лютому.

Відповідно до вимог Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»  Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області  забезпечено реєстрацію, облік, систематизацію та своєчасне надання відповідей на інформаційні запити.

Станом на 1  березня 2019 року до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області надійшло 10  запитів на отримання публічної інформації.

За типом надходження запити надійшли: поштою – 2, електронною поштою – 4, на особистому прийомі – 4.

Від фізичних осіб отримано 8 запитів, від юридичних осіб – 2.

Запитувана інформація стосувалась питань надання відомостей щодо цільового призначення та форми власності зазначених земельних ділянок; про порядок оформлення зазначеної на карті земельної ділянки у довгострокову оренду; щодо використання земельних ділянок, зазначених на графічному матеріалі;стосовно кількості виданих висновків експертизи землевпорядної документації у 2017 році; щодо надання документів за проведеною перевіркою; про надання копій наказів на земельні ділянки для індивідуального садівництва та ін.

За запитами, що надійшли на адресу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, запитувачам надано вичерпні відповіді та роз’яснення у чітко визначені Законом терміни

Довідково:

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів об’ємом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено  наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України  від 20.12.2016 № 555 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат».