2 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою», розроблену Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Зазначеним документом затверджено правила розроблення робочих проектів землеустрою, що складаються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Реалізація постанови Уряду «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» передбачає встановлення комплексу якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення та реалізацію робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.