Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр» за надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір:

а) за витяг з Державного земельного кадастру про:

земельну ділянку – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних

осіб;

обмеження у використанні земель – 0,055 розміру прожиткового мінімуму для

працездатних осіб;

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, – 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

За надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до положень частин сьомої, восьмої   статті   34   Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання

інформації, витягу в паперовій формі; 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в електронній формі.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня – 3028 гривень.

Водночас згідно з частинами третьою та шостою статті 11 Закону України

«Про адміністративні послуги» розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.

Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.

Враховуючи зазначене, з 1 січня 2024 року адміністративний збір становитиме: а) за витяг з Державного земельного кадастру про:

земельну ділянку – 151,4 грн.;

обмеження у використанні земель – 166,54 грн.;

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць – 181,68 грн.;

меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі – 151,4 грн.;

б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території) – 181,68 грн.;

в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) – 90,84 грн.;

г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, – 90,84 грн.;

д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, – 30,28 грн.

За надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру: 80 грн. – отримання в паперовій формі; 40 грн. – отримання в електронній формі.