Робота зі зверненнями громадян у Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській області та територіальних органах Держгеокадастру у Чернігівській області ведеться відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та діловодства за зверненнями громадян – відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, «Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській області», затвердженої наказом №201 від 10.11.2015 року та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до наявної звітності, протягом 3-х кварталів 2016 року до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та територіальних органів Держгеокадастру у Чернігівській області надійшло 44796 скарги, звернення та пропозиція громадян.

Безпосередньо до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області надійшло 18452 скарги, звернення та пропозиція громадян, до територіальних органів Держгеокадастру у Чернігівській області надійшло 26344 скарги, звернення та пропозиція громадян.

Зокрема, велика кількість заяв надходить безпосередньо до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області стосовно надання земельних ділянок у власність або в оренду згідно з повноваженнями визначеними ч. 4 ст. 122 Земельного кодексу України.

На особистий прийом до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та територіальних органів Держгеокадастру у Чернігівської області від загальної кількості (44796) звернулось 2768 громадян.

Безпосередньо до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області протягом 3-х кварталів 2016 року звернулось 278 громадян під час особистого прийому.

Також, згідно затвердженого Графіку особистого прийому громадян, керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області здійснюється проведення виїзних прийомів громадян та ведуться картки обліку особистого прийому громадян.

В переважній більшості як на особистий прийом, так і письмово громадяни звертаються за роз’ясненням чинного законодавства щодо набуття прав на землю,  виготовлення правовстановлюючих документів на землю та самого порядку оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, відповідно до статі 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови Кабінету Міністрів України № 1051 від 12.10.12 року «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», набуття права на земельні ділянки учасниками АТО, щодо отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду або у власність та його затвердження, щодо приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва, щодо укладання договору оренди земельної ділянки та додаткової угоди, отримання витягу та визначення кадастрового номеру на земельну ділянку та інші питання.

Юридичним відділом Головного управління прийом громадян ведеться з понеділка по четвер та здійснюється ведення журналу обліку громадян, які звернулись під час особистого прийому для надання їм правової допомоги.

Керівництво Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та начальники територіальних органів Держгеокадастру у Чернігівської області постійно сприяють удосконаленню ефективності надання якісної, повної та інформаційно-своєчасної допомоги громадянам, які звернулися на гарячу лінію державної установи «Урядовий контактний центр» та на гарячу лінію Держгеокадастру.

Так, протягом 3-х кварталів 2016 року на гарячу лінію державної установи «Урядовий контактний центр» та на гарячу лінію Держгеокадастру звернулось 87 громадян. Усі звернення прийняті відповідальною особою до розгляду вчасно. Оперативно та своєчасно зареєстровані. Терміни розгляду не порушені та заявникам надані обґрунтовані відповіді.

В свою чергу, для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом, Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області начальникам Відділів/Управлінь Держгеокадастру в районах Чернігівської області наголошено на дотриманні виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян», вжити невідкладних заходів по упорядкуванню роботи зі зверненнями громадян для надання роз’яснень з питань регулювання земельних відносин та застосування норм земельного законодавства, офіційного оприлюднення графіку прийому громадян, організації та ведення особистих прийомів громадян, а також, постійно у межах своїх повноважень забезпечувати максимальне вирішення на місцях питань, порушених у зверненнях громадян для упередження повторних скарг жителів області та їх звернень до органів влади вищого рівня.