Повідомити про корупційне правопорушення

 

Шановний відвідувачу! 

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави, відповідно до ч. 2 ст.53  цього Закону.

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, повязаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Кожен може залишати відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної  особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції». Всі повідомлення розглядаються сектором запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами діючого законодавства.

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно)

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівництво управління продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Отже, у разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та структурних підрозділів Головного управління, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити про зазначені факти сектор запобігання та виявлення корупції  Головного управління наступим способом:

  • письмово шляхом надіслання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою: м. Чернігів, вул П’ятницька, 11А  (у разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»);
  • надіславши електронне повідомлення на адресу – stopkor.cn@land.gov.ua,  (Зразок повідомлення про корупцію);
  • по телефону  – (0462) 67-83-64, по буднях у робочі години – з 09:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45);
  • також  Ви можете  надати інформацію за цією онлайн формою;

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області як джерело для прийняття управлінського рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівництво Головного управління вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Також доводимо до Вашого відома, що головний спеціаліст сектору з питань   запобігання та виявлення корупції   Довгаль Сергій Миколайович   здійснює особистий прийом громадян з питань антикорупційного законодавства  за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11 А,   в каб. № 25  щоп’ятниці з 14-00 до 16-00.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

 Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством!