ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Ви інформуєтесь про те, що володільцем персональних даних є Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

        2. До складу персональних даних можуть включаються:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України);
  • номери контактних телефонів;
  • адреса електронної пошти;
  • місце проживання чи перебування та інша інформація, яка міститься в матеріалах судової справи.

       Збирання прізвища, ім’я, по батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інших персональних даних ( у разі наявності), здійснюється шляхом безпосереднього надання користувачем своїх персональних даних під час реєстрації.

       Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів відповідних державних реєстрів.

3. Метою збору (у т. ч. обробки) персональних даних є реалізація трудових, соціально-трудових відносин та реалізація державної політики у сфері земельних відносин згідно Конституції та законів України.

4. Передача персональних даних третім особам може здійснюватися лише після надання Вами письмової згоди або відповідно до Закону. Передавання персональних даних третім особам допускається в мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання завдань, які відповідають об’єктивній причині збирання відповідних даних.

5. Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права, передбачені статтею 8 Закону, а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, встановлених Законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке може мати для Вас правові наслідки.