Відповідно до постанови Уряду від 23 грудня 2022 року № 1436 «Про внесення змін до пункту 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» визначено право виконавчих органів сільських, селищних, міських рад визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок відповідних правопорушень у сфері використання та охорони земель у межах, повноважень, визначених законом.

Згідно абзацу другого частини першої статті 188 Земельного кодексу України державний контроль за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом, також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Реалізація зазначеної постанови Уряду сприятиме надходженню додаткових коштів до місцевих бюджетів від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок відповідних правопорушень у сфері використання та охорони земель, що дозволить органам місцевого самоврядування ефективно здійснювати свої повноваження у сфері земельних відносин згідно з вимогами чинного законодавства. Також прийняття постанови сприятиме забезпеченню захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян, держави та територіальних громад, що полягатиме у можливості відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної порушенням їх прав на землю, що зумовить зменшенню кількості правопорушень у сфері використання та охорони земель, посиленню захисту землі як матеріальної основи національного суверенітету від протиправних посягань.