Звіт про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані формується на виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 04.11.2013 № 41337/1/1-13 додоручення Президента України від 18.10.2013 №1-1/2727за результатами інвентаризації містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані.

Рекомендації щодо формування звіту про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні данізавантаження
Форми звіту про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані завантаження