Структура, динаміка і розподіл земельного фонду Чернігівської області у 2014 р.

  Залежно від цільового призначення земельний фонд поділяється на категорії земель, що мають різний правовий режим використання і охорони.

За даними Державного земельного кадастру загальна площа земель Чернігівської області становить 3190, 3 тис. га., з них 64, 8% займають сільськогосподарські землі, 23, 2% – ліси та інші лісовкриті площі, 3,1 – забудовані землі, 4,1% – відкриті заболочені землі, , 0,9 % – відкриті землі без рослинного покриву, 2,1% території перебуває під водою

  Структура земельного фонду Чернігівської області у 2014 р. (за даними Головного управління Держземагентства у Чернігівській області ) відображена у таблиці 1

Таблиця 1. Земельний фонд Чернігівської області

Види основних угідь, функціональне використання

Площа земель

2014р. до 2013р. (+/-), тис.га

тис.га

% до загальної

площі області

Сільськогосподарські угіддя, всього

2068,4

64,8

0

в т.ч. – рілля

1415,3

44,3

2,1

– перелоги

38,5

1,2

-0,5

– багаторічні насадження

24,5

0,8

0,1

– сіножаті

307,1

9,6

-1,2

– пасовища

283,0

8,9

-0,5

Ліси і інші лісовкриті площі, всього

739,4

23,2

0,0

з них – вкритих лісовою рослинністю

660,9

20,7

0,0

– не вкритих лісовою рослинністю

9,0

0,3

0,0

Забудовані землі, всього

99,9

3,1

0,0

в т.ч. – житловою забудовою

16,5

0,5

0,1

– промисловими об’єктами

4,4

0,1

0,0

– під відкритими розробками

5,5

0,2

-0,1

– землі, що використовуються в комерційних цілях

1,7

0,1

0,0

– громадського призначення

17,8

0,6

0,0

– змішаного використання

1,1

0,0

0,0

– об’єктами транспорту

20,0

0,6

0,0

– технічної інфраструктури

1,5

0,0

0,0

– землі для відпочинку та інші відкриті землі

31,4

1,0

0,0

Відкриті заболочені землі, всього

130,2

4,1

0,1

Відкриті землі без рослинного покриву, всього

27,9

0,9

0,0

Води, всього

68,0

2,1

0,0

Інших земель

56,5

1,8

-0,1

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ

3190,3

100

0

 

Значних змін у структурі земельного фонду області в порівнянні з минулим роком не спостерігається.

Найбільша частка у структурі припадає на землі сільськогосподарського призначення.

Грошова оцінка ріллі по області складає 16295,01 грн./ га.

Розподіл земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах наведений у таблиці 2.

Таблиця 2 Розподіл земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах

Основні власники землі та землекористувачі

Загальна площа земель

з них

тис.га

% до загальної площі

с/г угідь

в т.ч. ріллі та перелогів

тис.га

%

тис.га

%

Сільськогосподарські підприємства, всього

880,8

27,6

856,7

41,4

763,8

52,6

в т.ч. – недержавні с/г підприємства, всього

853,8

26,8

835,7

40,4

744,6

51,2

з них: – сільськогосподарські кооперативи

25,3

0,8

22,4

1,1

17,9

1,2

– сільськогосподарські товариства

625,3

19,6

612,6

29,6

547,1

37,6

– інші недержавні с/г підприємства

201,7

6,3

199,2

9,6

178,3

12,3

– державні с/г підприємства, всього

27,0

0,8

21,0

1,0

19,2

1,3

Громадяни, яким надані землі у власність і користування

897,0

28,1

877,0

42,4

567,5

39,0

в т.ч. селянські (фермерські) господарства

115,8

3,6

114,8

5,6

100,8

6,9

Заклади, установи, організації

14,5

0,4

5,8

0,3

4,9

0,4

Промислові та інші підприємства

9,6

0,3

3,9

0,2

3,6

0,2

Підприємства та організації транспорту, зв’язку

27,7

0,9

1,8

0,1

0,2

0,0

Частини, підприємства, ор­ганізації, установи оборони

47,9

1,5

2,9

0,1

0,2

0,0

Організації, установи при­родоохоронного, оздоров­чого, рекреаційного та історико-культурного призначення

14,7

0,5

0,2

0,0

0,1

0,0

Лісогосподарські підприємства

587,7

18,4

8,0

0,4

2,9

0,2

Водогосподарські підприємства

5,7

0,2

Спільні підприємства, міжнародні об’єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних і фізичних осіб

0,2

0,0

Землі запасу та землі, не надані у власність та пос­тійне користування в межах нас. пунктів (які не надані у тимчасове користування)

704,5

22,1

312,1

15,1

110,6

7,6

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ

3190,3

100,0

2068,4

100,0

1453,8

100,0

 

Структура земельного фонду Чернігівської області по основних видах угідь та функціональному використанню, структура земельного фонду по власниках землі та землекористувачах, структура сільськогосподарських угідь , структура земельного фонду за формами власності відображені на діаграмах.

 

Земельний фонд Чернігівської області

Земельний фонд Чернігівської області