ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, НАДАНА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО

БУДИНКУ, НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСГ

“Землевпорядний вісник” №4 2013

 Нагадаємо, що з 01.01.2015 року відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про регулювання містобудівної ділябності” у разі відсутності плану зонування або детального планування території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, забороняється.

Оскільки земельна ділянка, на якій був розміщений житловий будинок відноситься до земель житлової та громадської забудови, надати її для ведення особистого селянського господарства (далі – ОСГ) можна буде за декількох умов:

1.Наявність детального плану території, який передбачає використання цієї земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

2.Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки відбувається зміна її цільового призначення (навіть змінюється категорія). Погодження і затвердження цього проекту в установленому порядку. Реєстрація земельної ділянки в державному земельному кадастрі.

3.Реєстрація права комунальної власності в Державному реєстрі прав.

4.Прийняття рішення щодо надання земельної ділянки у власність чи користування із зміненим цільовим призначенням.

Разом з тим звертаємо увагу на те, що при наданні земельної ділянки, на якій має знаходитися житловий будинок для сільськогосподарського використання, порушиться нумерація садиб.

Також слід зазначити, що Земельним кодексом України, зокрема статтею 121, визначено, для яких цілей із державних і комунальних земель громадянам України можна безкоштовно передавати у власність земельні ділянки. Так, громадянин України для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) може безкоштовно приватизувати у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара.

Передача у власність окремої земельної ділянки для обслуговування частини будинку (квартири) чинним законодавством не передбачена. Усім співвласникам житлового будинку земельна ділянка, на якій він розміщений, може передаватися у спільну власність відповідно до поданих заяв.

Враховуючи наведене, земельна ділянка площею, що перевищує гранично допустимі норми приватизації, на якій знаходиться невеличкий житловий будинок, може бути передана у власність громадянину України в межах граничних норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України та за умови, що він є власником цього будинку.о відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Після розробки проект подається на затвердження до місцевої ради. Рада приймає рішення про його затвердження або про відмову у його затвердженні. Відмовити у затвердженні рада має право у випадку не відповідності забудови плану зонування території та/або детальному плану території.