ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.343)