З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний земельний кадастр
Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи