Закон України  „Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VII 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page