Інформація Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про проведення повторного конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт: Вибір виконавця для проведення земельних торгів стосовно земельних ділянок, зазначених в пункті 2 цього оголошення.

2. Дані про земельну ділянку державної власності сільськогосподарського призначення:

№ п/п

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

Орієнтовна площа, га

1

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Світличненської сільської ради Варвинського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

15,0

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

-інформацію про кількість проданих лотів на земельних торгах за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), що наповнили відповідні бюджети, із зазначенням дати проведення земельних торгів та номеру аукціону;

-найкращу ціну продажу лота на земельних торгах порівняно зі стартовою ціною у гривнях в 2013-2014 роках та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), що наповнила відповідний бюджет, із зазначенням дати проведення земельних торгів та кадастрового номеру земельної ділянки (лоту).

Наповнення бюджету підтверджується земельними торгами, які не визнані такими, що не відбулись або анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держземагентства України в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

Конверти претендентів розпечатуються на засіданні комісії.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

За результатами конкурсу переможець (виконавець) укладає договори про підготовку лотів (фінансування послуг) та про проведенням земельних торгів (абз. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 136 Земельного кодексу України).

Публічне повідомлення Організатора земельних торгів:

-Витрати на підготовку лотів та проведення земельних торгів, в тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюється без витрачання коштів з державного бюджету;

-Винагорода виконавцю земельних торгів встановлюється договором про проведення земельних торгів, що укладається між Організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів;

-Виконавець зобов’язується надати Організатору земельних торгів послуги по фінансуванню підготовки лотів та по проведенню земельних торгів;

-Виконавець зобов’язується протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Організатора земельних торгів повідомлення про укладання відповідного договору з суб’єктом господарювання, що надає послуги по підготовці лотів, укласти договір з таким суб’єктом про здійснення фінансування;

-Місце надання послуг – місто Чернігів, Чернігівської області. Прийом документів для участі у земельних торгах здійснюється виконавцем (його представником) за фактичною адресою виконавця земельних торгів (постійно) та у м. Чернігові (у чітко визначені дні).

В разі, якщо переможець конкурсу відмовився від укладання договору (що підтверджується неприбуттям переможця для підписання договору у вказане місце протягом терміну, зазначеного в повідомленні Організатора земельних торгів) або не уклав у визначені строки договір з суб’єктом господарювання, що надає послуги по підготовці лотів (що підтверджується не наданням копії договору Організатору земельних торгів), або у разі розірвання договору в односторонньому порядку з підстав не виконання умов договору, Організатор земельних торгів укладає договір з претендентом, конкурсна пропозиція якого за результатами оцінки зайняла друге місце.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів за формою згідно Порядку;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до «16» вересня 2015 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 212.

7. Інформація про проведення конкурсу:конкурс відбудеться «24» вересня 2015 року о 10.00 за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 208.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, м.Чернігів, проспект Миру, 14, телефон для довідок: (0462) 678-367.

Інформація Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про проведення повторного конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт: Вибір виконавця для проведення земельних торгів стосовно земельних ділянок, зазначених в пункті 2 цього оголошення.

2. Дані про земельну ділянку державної власності сільськогосподарського призначення:

№ п/п

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

Орієнтовна площа, га

1

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Краснопільської сільської ради Коропського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

20,0

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

-інформацію про кількість проданих лотів на земельних торгах за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), що наповнили відповідні бюджети, із зазначенням дати проведення земельних торгів та номеру аукціону;

-найкращу ціну продажу лота на земельних торгах порівняно зі стартовою ціною у гривнях в 2013-2014 роках та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), що наповнила відповідний бюджет, із зазначенням дати проведення земельних торгів та кадастрового номеру земельної ділянки (лоту).

Наповнення бюджету підтверджується земельними торгами, які не визнані такими, що не відбулись або анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держземагентства України в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

Конверти претендентів розпечатуються на засіданні комісії.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

За результатами конкурсу переможець (виконавець) укладає договори про підготовку лотів (фінансування послуг) та про проведенням земельних торгів (абз. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 136 Земельного кодексу України).

Публічне повідомлення Організатора земельних торгів:

-Витрати на підготовку лотів та проведення земельних торгів, в тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюється без витрачання коштів з державного бюджету;

-Винагорода виконавцю земельних торгів встановлюється договором про проведення земельних торгів, що укладається між Організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів;

-Виконавець зобов’язується надати Організатору земельних торгів послуги по фінансуванню підготовки лотів та по проведенню земельних торгів;

-Виконавець зобов’язується протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Організатора земельних торгів повідомлення про укладання відповідного договору з суб’єктом господарювання, що надає послуги по підготовці лотів, укласти договір з таким суб’єктом про здійснення фінансування;

-Місце надання послуг – місто Чернігів, Чернігівської області. Прийом документів для участі у земельних торгах здійснюється виконавцем (його представником) за фактичною адресою виконавця земельних торгів (постійно) та у м. Чернігові (у чітко визначені дні).

В разі, якщо переможець конкурсу відмовився від укладання договору (що підтверджується неприбуттям переможця для підписання договору у вказане місце протягом терміну, зазначеного в повідомленні Організатора земельних торгів) або не уклав у визначені строки договір з суб’єктом господарювання, що надає послуги по підготовці лотів (що підтверджується не наданням копії договору Організатору земельних торгів), або у разі розірвання договору в односторонньому порядку з підстав не виконання умов договору, Організатор земельних торгів укладає договір з претендентом, конкурсна пропозиція якого за результатами оцінки зайняла друге місце.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів за формою згідно Порядку;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до «16» вересня 2015 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 212.

7. Інформація про проведення конкурсу:конкурс відбудеться «24» вересня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 208.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, телефон для довідок: (0462) 678-367.