Відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу» державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

В 2017 році працівники управління персоналом Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області підвищили кваліфікацію за програмою тематичного короткотермінового семінару: «Практичні питання проходження державної служби в органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

Службою управління персоналом було забезпечено та організовано навчання 40 державних службовців територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області в Чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за програмою короткотермінового  тематичного семінару з питань врегулювання земельних відносин.      

З метою підвищення кваліфікації було організовано проведення курсів Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління в рамках бюджетного фінансування за темою «Завдання та механізми реалізації державної екологічної земельної політики в сучасних умовах».

В процесі навчання слухачі були ознайомлені  з проблемами, які мають місце у сфері земельно – екологічних відносин, землеустрою, державного земельного кадастру,  використання земельних ресурсів. Під час проведення занять були розкриті актуальні конституційні, законодавчі, організаційні основи управління ресурсним потенціалом країни із застосуванням, перш за все, землевпорядно – правових   інструментів регулювання. Навчання пройшли 50 державних службовців.

          З метою надання консультативної допомоги на базі  Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області було організовано проведення навчального семінару щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців для керівників територіальних структурних підрозділів Головного управління.