ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

НАКАЗ

04.06.2015                                                                                                м. Киї№95

{Із змінами внесеними згідно наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

 

 

Про деякі питання взаємодії

між територіальними органами

Держгеокадастру/Держземагентства

під час розпорядження землями

сільськогосподарського призначення

державної власності

 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №15, з метою забезпечення ефективної діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Порядок взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру/Держземагентства під час реалізації повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб, що додається.

2.Начальникам головних управлінь Держгеокадастру / Держземагентства в областях, місті Києві:

1)дотримуватися вимог зазначеного Порядку;

2)забезпечувати прийом клопотань громадян, які подаються до Головного управління, з питань передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб в межах області через територіальні органи нижчого рівня, розміщення цієї інформації на офіційних веб-сайтах та у місцях прийому громадян;

3)надавати щомісячні звіти Департаменту землеустрою, використання та охорони земель про реалізацію повноважень щодо розпорядження землями та земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.

3.Державним кадастровим реєстраторам подавати головним управлінням Держгеокадастру/Держземагентства в областях, місті Києві інформацію у строки, передбачені цим Порядком.

4.Визнати такими, що втратили чинність, накази Держземагентства України від 31.03.2015 №83 “Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб” та наказ Держгеокадастру від 27.04.2015 №51 “Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 31.03.2015 №83”.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Голови Л.М.Шемелинець

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

від 04.06.2015 №95

 

Порядок

взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру/

Держземагентства під час реалізації повноважень з передачі земель та

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб

{Із змінами внесеними згідно наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

1.Загальні положення

1.1.Цей Порядок визначає механізм взаємодії територіальних органів Держгеокадастру/Держземагентства під час реалізації головними управліннями Держгеокадастру/Держземагентства в областях та місті Києві (далі – територіальні органи) повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб.

1.2.Рішення територіальних органів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою чи про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування приймається у вигляді наказу (далі – наказ).

Наказ приймається по кожній земельній ділянці окремо.

1.3.Наказ видається з урахуванням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242 (далі – Типова інструкція).

Копія наказу, що надається заявнику, має бути належним чином завірена (пункт 106 Типової інструкції).

1.4.Реєстрація наказів здійснюється відповідно до наказу Держземагентства від 10.04.2014 №129 “Про деякі питання реєстрації документів в автоматизованій системі діловодства”.

1.5.Для підготовки наказів територіальним органом призначається відповідальна особа та особа, яка буде заміщувати відповідальну особу у разі її відсутності.

1.6.Керівник відповідного територіального органу відповідає за прийняті накази щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб (пункт 89 Типової інструкції, пункт 11 Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом Мінрегіону від 03 лютого 2015 року №14, зареєстрованого у Мін’юсті 18 лютого 2015 року за №177/26622).

1.7.При прийнятті наказу мають бути дотримані строки, встановлені статтями 118 і 123 Земельного кодексу України.

2.Порядок прийняття рішення про надання дозволу

на розроблення документації із землеустрою

2.1.При надходженні до територіального органу клопотання громадянина, зацікавленого в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення у межах норм безоплатної приватизації або клопотання особи, зацікавленої в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення (на безконкурентних засадах), відповідним територіальним органом безпосередньо в момент надходження клопотання здійснюється реєстрація цього клопотання відповідно до вимог Типової інструкції.

2.2.Після реєстрації клопотання територіальний орган у одноденний строк звертається до відповідного Державного кадастрового реєстратора та управління (відділу) Держгеокадастру/Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) для отримання відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваної земельної ділянки разом із викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображається запитувана земельна ділянка.

2.3.Державним кадастровим реєстратором і керівником управління (відділу) Держгеокадастру/Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) в одноденний строк на безоплатній основі письмово надаються територіальному органу наявні відомості з Державного земельного кадастру згідно з додатком 1 до Порядку, а також викопіювання з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображено запитувану земельну ділянку (додаток 2).

{Зміни внесено згідно наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

2.4.У разі відсутності відомостей, зазначених у додатку 1 до Порядку, у Державному земельному кадастрі Державним кадастровим реєстратором і керівником управління (відділу) Держгеокадастру/Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) зазначається у відповідній графі, що відомості відсутні, і в одноденний строк письмово надається територіальному органу інформація з відповідним викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану) (додаток 2).

2.5.Після отримання наявних відомостей з Державного земельного кадастру або інформації про відсутність таких відомостей та викопіювання з індексної кадастрової карти (плану) територіальним органом вноситься до системи електронного документообігу “ДОК ПРОФТМСтеп 2.0” (введено в експлуатацію наказом Держземагентства України від 21 серпня 2013 року №344 “Про введення в експлуатацію автоматизованої системи діловодства”) викопіювання з індексної кадастрової карти (плану) у форматі “Djvu” та протягом п’яти днів здійснюється перевірка:

2.5.1.У разі, якщо земельна ділянка передається у власність у межах норм безоплатної приватизації мають бути дотримані вимоги статей 116, 118, 122 Земельного кодексу України (далі – Кодекс), статей 2, 6 Закону України “Про землеустрій”, статті 36 Закону України “Про охорону земель”:

наявність доданого до клопотання графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, та документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) (частина шоста статті 118 Кодексу);

відсутність передачі земельної ділянки безоплатно у власність відповідному громадянину по зазначеному виду використання (частина четверта статті 116 Кодексу);

чи не перебуває земельна ділянка у власності чи користуванні інших громадян або юридичних осіб (частина п’ята статті 116 Кодексу);

чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Кодексу);

відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (частина сьома статті 118 Кодексу);

чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (статті 2, 6 Закону України “Про землеустрій” та стаття 36 Закону України “Про охорону земель”).

2.5.2. У разі, якщо земельна ділянка передається у користування (на безконкурентних засадах) мають бути дотримані вимоги статей 92, 116, 122, 123, 134 Кодексу, статей 2, 6 Закону України “Про землеустрій”, статті 36 Закону України “Про охорону земель”:

наявність доданого до клопотання графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга статті 123 Кодексу);

чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Кодексу);

чи не перебуває земельна ділянка у власності чи користуванні інших громадян або юридичних осіб (частина п’ята статті 116 Кодексу);

чи має право особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки, набувати права постійного користування земельною ділянкою (у разі передачі земельної ділянки у постійне користування) (стаття 92 Кодексу);

чи підлягає продажу земельна ділянка (право на неї) на конкурентних засадах (земельних торгах) (у разі надання земельної ділянки в оренду) (стаття 134 Кодексу);

відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина третя статті 123 Кодексу);

чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (статті 2, 6 Закону України “Про землеустрій” та стаття 36 Закону України “Про охорону земель”).

2.6.У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 2.5 Порядку, відповідним територіальним органом у строк, що не перевищує двох днів, надсилається запит органу місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді) за місцем розташування земельної ділянки з проханням висловити позицію щодо можливості передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах).

У запиті зазначаються підстави відмови у наданні земельної ділянки (частина сьома статті 118, частина третя статті 123 Кодексу), а також прохання перевірити бажане місце розташування земельної ділянки на відповідність затвердженому генеральному плану населеного пункту та іншій містобудівній і землевпорядній документації, розробленій на місцевому рівні, якими обґрунтовуються довгострокові стратегії планування та забудови території населеного пункту і розвитку відповідної територіальної громади.

До запиту додаються клопотання громадянина, зацікавленого в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення у межах норм безоплатної приватизації, або клопотання особи, зацікавленої в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення (на безконкурентних засадах), а також викопіювання з індексної кадастрової карти.

{Абзац 3 пункту 2.6 в редакції наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

2.7.Територіальним органом у місячний строк з дня реєстрації клопотання та незалежно від отримання позиції органу місцевого самоврядування чи не отримання такої позиції приймається наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або надається мотивована відмова у наданні такого дозволу (частина сьома статті 118 і частина третя статті 123 Кодексу).

У разі надання дозволу на розроблення документації із землеустрою територіальним органом надсилається заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу.

У разі надання відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою територіальним органом надсилається заявнику лист, в якому зазначаються конкретні причини відмови.

{Пункт 2.7 в редакції наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

2.8.Перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою визначено частиною сьомою статті 118 і частиною третьою статті 123 Кодексу.

{Пункт 2.9 виключено згідно наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

3.Порядок погодження документації із землеустрою та

здійснення державної реєстрації земельної ділянки

3.1.Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 1861 Кодексу.

{Зміни внесено згідно наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

3.2.При надходженні до відповідного територіального органу документації із землеустрою, погодженої у встановленому законодавством порядку, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог статті 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051.

4.Порядок прийняття рішення про затвердження

документації із землеустрою та надання земельної ділянки

у власність або користування (на безконкурентних засадах)

4.1.При надходженні до територіального органу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проекту договору оренди земельної ділянки, підписаного юридичною або фізичною особою (у разі передачі земельної ділянки в оренду) відповідний територіальний орган у строк, що не перевищує п’яти днів, перевіряє відповідність документації із землеустрою вимогам законодавства:

зміст проекту землеустрою на відповідність вимогам статті 50 Закону України “Про землеустрій”, статті 1861Кодексу та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18 травня 2010 року №376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за №391/17686;

зміст технічної документації із землеустрою на відповідність вимогам статті 55 Закону України “Про землеустрій” та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18 травня 2010 року №376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за №391/17686;

зміст проекту договору оренди земельної ділянки на відповідність вимогам Закону України “Про оренду землі” (у разі передачі земельної ділянки в оренду).

4.2.Після закінчення перевірки матеріалів, зазначених у пункті 4.1 Порядку, відповідним територіальним органом протягом п’яти днів:

4.2.1.У разі відповідності земельному законодавству матеріалів, зазначених у пункті 4.1 Порядку, територіальним органом у двотижневий строк з дня отримання документації із землеустрою, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи приймається наказ про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування (на безконкурентних засадах) і надсилається заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу, у разі, якщо протягом п’яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

{Пункт 4.2.1 в редакції наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

4.2.2.У разі невідповідності земельному законодавству матеріалів, зазначених у пункті 4.1 Порядку, інформується заявник шляхом надсилання листа про відмову у наданні земельної ділянки із зазначенням конкретних причин відмови (частина тринадцята статті 123 Кодексу).

{Пункт 4.2.2 із змінами в редакції наказу ДГК №198 від 17.07.2015}

4.3.У разі передачі земельної ділянки в оренду, територіальним органом здійснюються заходи щодо організації підписання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

 

Директор Департаменту землеустрою,

використання та охорони земель О.В.Краснолуцький

ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2