НА КОЖНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ МАЄ

РОЗРОБЛЯТИСЯ ОКРЕМИЙ ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ЗА ДОГОВОРОМ ІЗ ЗАМОВНИКОМ

“Землевпорядний вісник” №11 2013

 Передусім слід звернути увагу не те, що чинним законодавством і Земельним кодексом України і Законом України “Про землеустрій” передбачено, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок (ст.50 ЗУ “Про землеустрій”).

Згідно зі статтею 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для цілей і в розмірах, передбачених ст.121 цього ж Кодексу, звертаються до органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади із відповідною заявою.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовлення громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №266 затверджено Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відповідно до пункту 1 цього Типового договору предметом договору є:

“1.1.Виконавець зобов’язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі – роботи) з розробленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (не ділянок), а замовник – прийняти та оплатити виконані роботи.

1.4.Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є власністю замовника.”.

Отже, для окремої земельної ділянки має розроблятися окремий проект. Якщо проекти об’єднані, документація має називатися “Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.