Інформація Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт: Вибір виконавця для проведення земельних торгів стосовно земельних ділянок, зазначених в пункті 2 цього оголошення.

2. Дані про земельну ділянку державної власності сільськогосподарського призначення:

№ п/п

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

1

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Хотівлянської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

107,0

2

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Хотівлянської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

20,0

3

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Хотівлянської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

46,1100

4

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Хрипівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

35,0

5

В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Великодирчинської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

83,0

6

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Ведильцівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

30,0

Всього:

321,1100

3. Умови конкурсу:

– закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів з державного бюджету;

-переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

– під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує приміщення для проведення торгів у місті Чернігові;

-прийом документів для участі у земельних торгах здійснюється Виконавцем (його представником) за фактичною адресою Виконавця земельних торгів (постійно) та у м. Чернігові (у чітко визначені дні).

-переможець конкурсного відбору має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель,відповідно до чинного законодавства.

-Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

-конкурсна документація має відповідати наступним вимогам:

а) конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу;

б) у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має міститипропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012р. за№1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи– підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів – землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. (Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані).

Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

5. Строк подання конкурсної документації: по «07» грудня 2015 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 212.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «15» грудня 2015 року о 09.00 годині за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 208.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, телефон для довідок: (0462) 678-367.

 

З офіційного сайту Держгеокадастру – http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh-torhiv/4374.html?view=tender

Інформація Головного управління Держгеокадастру уЧернігівській області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт: Вибір виконавця для проведення земельних торгів стосовно земельних ділянок, зазначених в пункті 2 цього оголошення.

2. Дані про земельну ділянку державної власності сільськогосподарського призначення:

№ п/п

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

1

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Наумівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

53,5023

2

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Наумівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

91,7921

3

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Наумівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

42,0382

4

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Тютюнницької сільської ради Корюківського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

75,4635

5

В адміністративних межах (за межами населеного пункту) Жовтневої сільської ради Менського району Чернігівської області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

35,0

Всього:

297,7961

3. Умови конкурсу:

– закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів з державного бюджету;

-переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

– під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує приміщення для проведення торгів у місті Чернігові;

-прийом документів для участі у земельних торгах здійснюється Виконавцем (його представником) за фактичною адресою Виконавця земельних торгів (постійно) та у м. Чернігові (у чітко визначені дні).

-переможець конкурсного відбору має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель,відповідно до чинного законодавства.

-Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

-конкурсна документація має відповідати наступним вимогам:

а) конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу;

б) у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має міститипропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012р. за№1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи– підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів – землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. (Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані).

Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

5. Строк подання конкурсної документації: по «07» грудня 2015 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 212.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «15» грудня 2015 року о 09.00 годині за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 208.

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, телефон для довідок: (0462) 678-367.