Відповідно до прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови від 29.12.2021 № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками» Держгеокадастр розпочав процес реалізації  цього  пілотного проекту.

Відтепер розробники документації із землеустрою отримують можливість вносити відомості до Державного земельного кадастру самостійно.

З метою набуття професійних знань, умінь та навичок, необхідних сертифікованим інженерам-землевпорядникам для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту, проводиться стажування Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області (далі – Головне управління)

Сертифіковані інженери-землевпорядники, які виявили бажання щодо проходження стажування, подають до Головного управління за поштовою (просп. Миру,14, м.Чернігів, 14000) або електронною (chernihiv@land.gov.ua) адресою письмову заяву із зазначенням номера кваліфікаційного сертифіката та дати його видачі.

Головне управління  протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви сертифікованого інженера-землевпорядника щодо проходження стажування проводить перевірку відомостей, зазначених у заяві, призначає з числа державних кадастрових реєстраторів керівника стажування та визначає дату проходження стажування, про що повідомляє сертифікованому інженеру-землевпоряднику.

Зарахування на стажування з визначенням дати його проходження та зміна порядку проходження стажування оформлюються наказом керівника Головного управління, де проводиться стажування.

Стажування проводиться відповідно до типового індивідуального плану* стажування який підписується сертифікованим інженером-землевпорядником та керівником стажування.

Сертифікований інженер-землевпорядник під час проходження стажування повинен:

– у повному обсязі та своєчасно виконати завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування;

– набути та/або удосконалити свої професійні знання, уміння та навички;

– дотримуватися професійної етики та культури поведінки.

Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування:

– проводить стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;

– надає сертифікованим інженерам-землевпорядникам завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування, забезпечує та контролює їх виконання;

– сприяє набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок сертифікованих інженерів-землевпорядників;

– проводить залік та видає довідку про результати стажування.**

Після закінчення стажування сертифікований інженер-землевпорядник складає залік, під час якого виконує тестові та практичне завдання, та йому видається довідка про результати стажування, в якій зазначається оцінка виконання ним завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

Задовільна оцінка виконання сертифікованим інженером-землевпорядником завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування, є підставою вважати його таким, що успішно пройшов стажування.

Довідка про результати стажування подається сертифікованим інженером-землевпорядником за основним місцем роботи та долучається до його особової справи.


*ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками ________________________________________________________

                   (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

_________________________________________________________

           сертифікованого інженера-землевпорядника, який проходить стажування)

___ ___________ 20__ р.

Найменування завдання Кількість годин Результати оцінювання
1. Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферах земельних відносин та Державного земельного кадастру 3
2. Практичні заняття з набуття необхідних знань, умінь і навичок щодо користування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру 4
3. Залік 1

 

Сертифікований інженер-землевпорядник, який проходить стажування ___________
(підпис)
___________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності)

 

Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування ___________
(підпис)
__________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності)

___ __________ 20__ р.

 

**ДОВІДКА № ___
про результати стажування сертифікованого
інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками
у _________________________________________________
(найменування територіального органу Держгеокадастру)

Видана _________________________________________________________

  (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) сертифікованого

____________________________________________________________________

інженера-землевпорядника, який проходив стажування)

на підтвердження того, що він/вона дійсно пройшов/пройшла стажування в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками _____ ______________ 20__ року.

Оцінка виконання завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування, ____________________.

Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування
______________
(підпис)
_____________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
МП

____ __________ 20__ р.