Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок визначено статтею 118 Земельного кодексу України.

Згідно цього порядку громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, згідно норм статті 121 Земельного кодексу України, із земель державної власності, а саме тільки із земель державної власності сільськогосподарського призначення, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу Головне управління Держземагентства у області реалізовує свої повноваження щодо надання земельних ділянок, для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до Головного управління Держземагентства у Чернігівській області за адресою: просп. Миру буд. 14, каб. 103, м.Чернігів, 14000. Заяви можна подавати як особисто, так і шляхом направлення поштового звернення.

У клопотанні зазначаються одне із вказаних вище цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). Слід зазначити, що розмір земельної ділянки це не тільки її площа, а і довжина та ширина. Згідно норм землевпорядного проектування оптимальною формою є прямокутна форма де співвідношення сторін земельної ділянки не перевищують 1×4.

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Саме на графічних матеріалах вказується розмір земельної ділянки. Законодавством не зазначено чітких критеріїв щодо графічних матеріалів, які подаються, проте для оперативного розгляду поданого клопотання по суті доцільно подавати графічні матеріали основані на діючих планово-картографічних матеріалах із зазначенням наявних угідь. Також слід враховувати їх масштаб. Графічні матеріали повинні відображати не тільки розмір земельної ділянки, а і давати змогу встановити її місце розташування в адміністративно-територіальному утворенні.

Громадяни, які виявили бажання отримати в користування земель ділянку для ведення фермерського господарства, при поданні клопотання крім статті 118 Земельного кодексу України, повинні керуватися і статтею 7 Закону України “Про фермерське господарство”. Зокрема у заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

 Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики. Слід зазначити, що на даний час перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, ще не затверджено Кабінетом Міністрів України.

Рекомендовані зразки заяв на приватизацію розміщено на сайті Головного управління Держземагентства області.
Заяви:

Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (завантажити)
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва (завантажити)

Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства (завантажити)

Про затвердження документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність/користування (завантажити)