КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2011 р. № 835
Київ

Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 978 від 14.09.2011
№ 414 від 23.05.2012
№ 808 від 06.08.2012
№ 1217 від 05.12.2012
№ 726 від 02.10.2013}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити:

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}

розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг згідно з додатком 1;

перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами, згідно з додатком 2.

перелік адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами на безоплатній основі, згідно з додатком 3.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012; в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

2. Установити, що:

1) до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:

адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;

функції з ведення Поземельної книги, передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів;

2) оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку;

3) повернення коштів за ненадані послуги здійснюється у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


 

{Порядок справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}


 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. № 1217)

РОЗМІР ПЛАТИ 
за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги, гривень

Держземагентство

1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

одна мінімальна заробітна плата

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Держземагентство та його територіальні органи

5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень

6. Державна реєстрація земельної ділянки

65

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

161

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

161

земельну ділянку

60

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

71

обмеження у використанні земель

68

земельну ділянку

53

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

71

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

31

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

100

земельні угіддя (за 1 дм-2 плану масштабу 1:2000 – 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 – 1:10000 за межами населених пунктів)

67

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

77

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)

67

бонітування ґрунтів (за 1 дм-2 плану масштабу 1:5000 – 1:10000 за межами населених пунктів)

126

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

161

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012; в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012}


 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. № 1217)

ПЕРЕЛІК 
платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги

Держземагентство

1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

-“-

4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

-“-