Станом на 01.08. 2017 року Головним  управлінням  Держгеокадастру у Чернігівській області проведено державну землевпорядну експертизу по 625  об’єктах державної експертизи, з них підлягали обов’язковій державній експертизі – 603 документацій (96,5 %), добровільній – 22 документації ( 3,5 %).
З   об’єктів, щодо яких здійснено експертизу,   585 оцінено позитивно та погоджено (93,6%), 40 повернуто на доопрацювання (6,4%) , оцінених негативно та не погоджених  не було.