Протягом  2022 року  на адресу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області  надійшло  52 запитів  на отримання публічної  інформації.

Найчастіше за  такою інформацією зверталися громадяни, які надіслали 37 запитів. Від юридичних осіб надійшло 12 запитів, від  місцевих адміністрацй – 2, від громадських об’єднань – 1.

Переважна більшість запитів подавалися засобами електронного зв’язку – 21, послугами пошти скористалися 19 запитувачів  публічної інформації, через ДГК надіслано 9 запитів, на особистому прийомі подано 3. 

На усі запити надано вичерпні відповіді та роз’яснення у визначені Законом терміни.

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.