На початок березня 2017 року до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області надійшло на розгляд  215 документації із землеустрою та документації з оцінки земель. За результатами розгляду документації із землеустрою підготовлено та затверджено 214 висновків  державної експертизи землевпорядної документації. Переважну більшість розглянутих документацій складають:  документація  з нормативної оцінки земель (170) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (44).

Питання державної експертизи землевпорядної документації регулюються Земельним кодексом України, Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної експертизи. Фахівці Головного управління досліджують, перевіряють, аналізують та оцінюють об’єкти експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства. Також документація перевіряється на  відповідність  встановленим стандартам,  нормам і правилам. За підсумками перевірки 210 матеріалів (98,1 % від загальної кількості) отримали позитивну оцінку. На доопрацювання повернуто 4 пакети документів (1,9%).

  Відповідно до п. 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації Головним управлінням підготовлено 40 листів про проведення обов’язкової державної експертизи, віднесеної до компетенції Держгеокадастру.