Діяльність Головного управління Держгеокадастру  у Чернігівській області спрямована на реалізацію повноважень Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  на території Чернігівської області.

Основними завданнями Головного управління  Держгеокадастру у Чернігівській області є:

– розробка та подання до Держгеокадастру пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства    регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, планів заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління;

– подання у встановленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

– сприяти реалізації права власності на земельні ділянки учасниками АТО та членами сімей загиблих;

– участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони; участь у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру і територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

-надання адміністративних послуг; підготовка організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель; забезпечення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи; участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

-здійснення землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій», у тому числі забезпечення інвентаризації земель, створення, формування і ведення регіонального фонду документації з землеустрою;

-ведення державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок, регулювання у сфері планування територій, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

-створення інформаційної бази даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.

-проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів та надання за результатами її проведення відповідних висновків.

-здійснення інших повноважень, визначених законодавством України.