Зміни у законодавстві щодо проведення нормативної грошової оцінки земель

 

Проведення нормативної грошової оцінки землі спрямоване на ефективне використання земельних ресурсів держави, яка забезпечує встановлення обґрунтованих платежів заземлю.

Нормативна грошова оцінка використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита в разі міни, успадкування та дарування земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізму економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

До 26 листопада 2013 року діяв Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затверджений спільним наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року № 18/15/21/11. Зазначений Порядок втратив свою чинність 26 листопада 2013 року на підставі спільного наказу Мінагрополітики, Мінрегіонрозвитку, Мінекології і природних ресурсів, Національної академії аграрних наук від 21.10.2013 № 620/504/432/116 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 19/16/22/11/17/12».

З 26 листопада 2013 року при проведені нормативної грошо¬вої оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами населеного пункту слід керуватися:

  • Методикою нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарсь- кого призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою поста¬новою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року за № 1278 (у редакції від 01.01.2013);
  • Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Мінагрополітики України від 22.08.2013 № 508.