Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” від 25 березня 2016 р. № 246 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF