Надсилаємо для керівництва в роботі та до відома постанову Кабінету Міністрів України від 30 липня 2015 р. № 574 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 «Про затвердження  Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду».

Кабінет Міністрів України постановою від 30.07.2015 N 574 вніс зміни до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557.

Відтак, Порядок визначає механізм видачі дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

Дозволи видаються:

Мінприроди – у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі;

Держводагентством за погодженням з Мінприроди – у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі).

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву до відповідного органу, уповноваженого його видавати. До заяви додаються:

– засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

– засвідчені фізичною особою – підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб – підприємців);

– проект на проведення робіт на землях водного фонду, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений з Мінприроди, Держводагентством та Держгеонадрами.

 Видача дозволу погоджується з органами місцевого самоврядування,Держгеокадастром(у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) або його територіальними органами (у разі проведення робіт на інших землях водного фонду), Держрибагентством (у разі проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах), територіальними органами Держлісагентства (у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду), Мінінфраструктури (у разі проведення робіт в межах судноплавних шляхів загального користування, судноплавних шлюзів та портових гідротехнічних споруд).

У разі проведення на землях водного фонду робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів суб’єкт господарювання для отримання дозволу подає разом із заявою завірені в установленому порядку:

– копії статуту (положення);

– копії паспорта акваторії та/або судноплавного, внутрішнього підхідного каналу;

– дані останніх контрольних промірів глибин з обґрунтуванням (розрахунком) обсягів днопоглиблювальних робіт;

– матеріали щодо оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Роботи на землях водного фонду, пов’язані з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, проводяться на підставі дозволу, який видається один раз на весь період експлуатації внутрішніх підхідних, судноплавних каналів та портових акваторій за умови незмінності технічних характеристик акваторії порту, внутрішнього підхідного, судноплавного каналу, визначених паспортом, технологічних рішень та умов виконання робіт.

Питання щодо видачі дозволу на проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, не потребує погоджень, передбачених абзацом п’ятим цього пункту.

Проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, супроводжується комплексним екологічним моніторингом з відшкодуванням збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу та водним біоресурсам, за фактично виконаними роботами, що розраховуються в установленому законодавством порядку.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Форми дозволу та заяви на його отримання встановлюються Мінприроди.

Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією.

Також зазначаємо, що Постановою КМУ № 574 виключені абзац 12 пункту 6 та пункт 10 Постанови КМУ № 557.

Надсилаємо для керівництва в роботі та до відома Постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», а також Постанову Кабінету Міністрів України від 30 липня 2015 р. № 574 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду».

Звертаємо Вашу увагу, що дані роз’яснення не є нормативно-правовими актами та носять рекомендаційний характер.